Tolga


 

 Glåma preger tettstede Tolga. De største bygdene ellers I kommunen er Vingelen og Hodalen.

Fossekraft fra Toljefossen god tilgang på trevirke gjorde at Røros Kobberverk også her har hatt stor innflytelse. Smelthytta ble bygd allerede I 1671. Så "gata" og plassen er navn som henger med fortsatt.

Siden er fortsatt under arbeid, så inntil vidre må du se under LENKER for mer info om kommunen.

 

                                                        Hjem Hjem fra TolgaRørosviddaTa turen fra Feragshåen til Rørosvidda