Sølendet naturreservat

Opparbeidet natursti, fem restaurerte buer/løer. Klassisk botanisk område hvor det er nedlagt en store forskningsinnsats. Besøkes hvert år av flere tusen tilreisende. Svært rikt storviltområde (elg). Området har også ornitologiske kvaliteter.

Orkidefloraen er den rikeste i hele den skandinaviske fjellkjeden. Flere sjeldene arter, blant annet Svartkurle, Fjellmarihann, Blodmarihann, Huldrestarr og Hodestarr.

3150 daa. Fredet i 1974. Utvidet i 1990. Restaurert og skjøttet skog/myrslåttlandskap. Over 500 plantearter er registrert, derav 12 orkidearter.

 

    HjemFlytur hjem

 RørosviddaMer om Rørosvidda