Rørosvidda og innafor cirkumferensa


  

Menyvalg: Cirkumferensen

 Nasjonalparker/reservater

  Det er kanskje litt drygt å si at Rørosvidda omfatter hele dette kartet. Regionen dekker hele 5600 km2. Laveste punkt Haltdalen 240 m.o.h., høgste Elgpiggen 1604 m.o.h. Grovt sett begrenses området mot vest av Dovre, sør Rondane, nordøst av Sylane.Og det er viddene som kjennetegner området, rolige fjellformasjoner få stupbratte fjell. Innlandsklima, kalde vintrer og med litt flaks varm sommer.Temperaturmålinger for Røros viser svingninger fra + 30 til - 50 grader, gjennomsnittstemp + 0.3 grader. Det vil være lokale avvik, bare Holtålen skiller seg ut med en gjennomsnittstemp på + 4.5 grader og mere nedbør.  Store sjøer, Femund- og Aursundsjøen. Vassdrag, Glåma (Glomma) og Gaula er  de to store vassdraga. begge er beryktede flomelver. Glåma er 605 km lang og har betydd mye for bosetting I Nord-Østerdal. Frodig åkerland, tømmerfløting, smeltehytter I gamle dager, kølbrenning, kjøring av malm og kopper på elveisen. Gaula har I stor grad utformet Galudalen. I den øvre delen er det djupe gjel. Elva ble vernet  mot kraftutbygging I 1986.

Røros Bergstad er inne på listen over verdens kultur minner. Begrepet ønskes nå utvidet til å omfatte hele regionen. Det må vel sies at evnen til å utnytte verdien av å finnes på en slik liste er lite påaktet I lokalsamfunnet.

                                                      HjemTil hovedsiden