roros.jpg

Røros


 

Litt fakta om Røros: Kommunen består av selve Bergstaden og bygdene omkring, Brekken, Feragen, Hitterdalen, Djuppsjølia, Hådalen, Høsøia, Galåa, Sundet, Orvos, Glåmos, Rugldalen, Viken og grendene på nordsia av Aursunden.

Kommunen er på 2000 kvadratkilometer, grensekommune mot Herjedalen, Os I Ø, Holtålen, Engerdal.

5500 innbyggere, hvorav ca 3000 I Bergstaden. Flyplass, fortsatt tog på Rørosbanen, mellomriksveg til Sverige, bra veg sørover RV30, norover til Trondheim er det fremdeles noen problematiske jernbane over- og underganger, utsiktene til forbedringer er heller små sies det I vegvesnets budsjetter.

Røros er fortsatt et industrisamfunn sjøl etter at Kobberverket forlengst har pakket sammen etter 333 års drift. Stolprodusenten Håg dominerer med sin 250 ansatte og en god del underlevrandører, ellers finnes et 50-tall industribedrifter større og mindre.

Trevare, bilglass, datachips, meieriprodukter, metallindustri vitner om en fleksibel og god omstilling etter at Kobberverket gikk inn. Industrien omsetter for ca. 600 mill. kroner I året og sysselsetter omlag 600 årsverk.

Turistnæringen er også stor. 2500 hytter hjelper på omsetningen og turisttrafikken har blitt helårsnæring med e store toppene rundt martnan, påske og sommer.

Handelsnæringen omsetter for 350 - 400 mill. kr I året og sysselsetter omlag 300 årsverk.

Høgste fjellet: Storvigelen 1561 m.o.h

Høgstliggende gårdsbruk: Pantslåtten 846 m.o.h

Største innsjø: Aursunden

 

                                               HjemFly til start RørosviddaFra Feragshåen til Rørosvidda