Holtålen kommune


 

Holtålen er den nordligste kommunen I regionen og består av grendene Haltdalen, Aunegrenda, Hessdalen og Ålen.

Du vil finne mer info om kommunen under LENKER

Haltdalen:

Ytre Haltdalen kjennetegnes av store myrer. I nord Nålsjøen med flate myrer. Bredmyra nord for Flatberg er en stor nedbørsmyr vernet som naturreservat. Bosettinga I Haltdalen finner vi strort sett på de flate elveslettene mellom Yset og elva Drøya. Gjelet Svølgja markerer skillet mellom Haltdalen og Ålen. Severdigheter I Haltdalen er bl.a Gammelgården, Haltdalen gamle prestegård. Haltdalen var kirkested fra ca. 1170  og hadde den eldste kjente stavkirke, finnes idag på Sverresborg I Trondheim. Kopi ble gitt til Island ifb. med 1000 års-feiring. En kopi av kirken blir nå laget av Ålen Laft og vil denne sommeren (2003) bil satt opp I Haltdalen. Petran museum gårdstun med våningshus fra 1700-tallet.

Haltdalen var en av de bygdene I regionen som fikk mest føling med "svenskekrigene" og generalløytnant Carl Gustav Armfeldt. Plyndringen av mat og klær førte til dårligere vilkår fpr bygdefolket I flere ti-år. 5800 mann med Armfeldt og offiserer la beslag på hus og stall på de fleste gårdene. Marsjen tilbake til Sverige over Bukkhåmmåren og Tydalsfjella endte med en av de største tragedier I krigshistorien her til lands. 3000 mann føs ihjel under marsjen og mange døde senere av forfrysningene de hadde fått. Trondheim Turistforening arrangerer årlig en tur "I Armfeldts-fotspor" fra Nordpå I Aunegrenda og til Handøl I Sverige.

Aunegrenda:                                                                                                                                                                                                              Sidedal Sidedal til hovedalføret. Elva Holda har skapt dalføret, smal og bratt. Sitt utspring har den I Holdsjøen, 840 m.o.h.. Hyllingen 1205 m.o.h er høgste toppen. Bukkhåmmåren og Tverråfjellet er andre markerte topper I området. Navnet kommer sannsynligvis fra gammelnorsk "audhn" øde, ubebodd. Gårdene ble trolig lagt øde under Svartedauen og ble ryddet på nytt på 1400-tallet.

                HjemFlytur hjemRørosviddaMer om Rørosvidda  Ålen Utsyn over bygda  HessdalenBesøk UFO-bygda

                                                                   LenkerMer info om Rørosområdet