Hessdalen UFO-bygda


De to store sjøene Øiungen og Hessjøen forsyner elva Hesja som renner nordover og har vært med å danne dalføret først u-forma og bredt før det går over i en dal med bratt og uveisom adkomst. Hesja munner uti Gaula i et bratt gjel. Elva Øgga kommer inn i Hesja fra vest, fra den trange Øggdalen med storvokst granskog og rike moltmyrer.

Hessdalen er gamle setertrakter for ålbygger og haltdalinger. Med starten av Røros Kobberverk og driften i Nordgruvene ble det tilflytting av gruvearbeidere. De sterke stiene mellom Hessdalen og Mugg er fremdeles i god hevd.                                                                                                  Johan Falkberget har skrevet om ”Gauk-Ingbrigt” felespiller og polsdanser, kona Magdalena Fredriksdatter, en ”rose fra Saron”, og deres slit som malm- og vasskjørere.

Setertraktene i dag finnes rundt Hessjøen, Øiungen, Elgsjøen og Finsådalen/Båttjønndalen

.     

Fram mot Elgsjømoen I ettermiddagssol                          Fisketur I Båttjønndalen

Moltplukking Båttjønndalen

I dag er jordbruk fortsatt den viktigste næringsveien i dalen, men turistnæring og hyttebygging er i vekst.

Spor etter gruver er mange og flere har periodevis vært i drift. I Hessjøområdet er det påvist store kobberforekomster, trolig de største i hele Røros-regionen. Feltet er nå kommet innenfor den nye nasjonalparken Forolhogna, med de problemer det fører med seg for evt. drift.

Jernvinneanlegg er funnet i Finsådalen, de har vært idrift til ca 500 år e.Kr. Kull- og tjæremiler finnes det spor etter og viser at det har vært store furuskoger i området.

I de senere åra har UFO-observajonene vakt stor interesse. Historiene om mystiske lys er mange og blitt lagt merke til langt utenom landets grenser. Gåten om det mystiske lyset er fremdeles uløst, men det er flere seriøse aktører i gang med å løse den. Vil du vite mer om dette finner du en adresse under LENKER.      

 

                                        Hjem Flytur hjemRørosviddaFra Feragshåen til RørosviddaHoltålen Info om Holtålen

                                                                    LenkerMer Info om bygdene