Forollhogna nasjonalpark


Forollhogna nasjonalpark med landskapsvernområder dekker til sammen 1513,7 kvadratkilometer i to fylker og sju kommuner.

 

 

   Kartforklaring
   1) Endalen l landskapsvernområde
   2) Budalen landskapsvernområde
   3) Forddalen landskapsvernområde
   4) Ledalen landskapsvernområde
   5) Øyungen landskapsvernområde
   6)Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde
   7) Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde
   8)Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde

 

 

 

 

 

Forolhogna området er ei slak fjellvidde. Landskapet gir fred isjelen med sine vide, slakke og avrunda former. Her finnes ingen merkede turiststier når vi unntar Pilgrimsleden som passerer gjennom naturparken. Innenfor området finnes flere elver og vann med Fora og Forolsjøen som de mest betydelige, og Forolhogna på 1332 m.o.h som landemerke.

 På toppen av Forollhogna, utsyn mot nord

 Jakt og fiske har gjennom flere århundrer. I dag er det villreinjakta som dominerer. Det finnes flere små og større fiskevatn og bekker med gode muligheter for aurefiske

 

Teltleir ved Stårrålåtjønna

 

Fora vades

                    Hjemanii59.gifRørosviddafra Feragshåen til Rørosvidda