Innafør cirkumferensa

I Røros Kobberverks arkiver finnes ingen sikre opplysninger om hvem som først fant malmen I Storvola, men etter tradisjonen og det som ellers forefinnes av opplysninger kan vi jo forsatt velge å tro på historien om Hans Olsen Åsen og rensbukken.

Sannheten ligger vel kanskje nærmere at det nok var et mere systematisk søken etter malm og ressurser for å holde Europas konger og maktmennesker forsynt med et stadig økende behov for penger til å holde sine kriger igang.

 

 

 

 

 

 

Circumferents.

Christian den 4. var hardt presset av den berømmelige og omstridte Joachim Jurgens (Irgens) "Jocum Cammertjener" som han skylte betydelige summer etter krigen I 1643-45. Han måtte gi kammertjenerer stor privilegier bl.a iforbindelse med oppstarten av kobberverket. De privilegier som kongen utstedte 19. oktober 1646 gikk I store trekk ut på at: Joachim Irgens og hans partisipanter (andelseiere) skulle ha rett til å drive kobberverket og "skalte og valte som de seg bedst vide". De ble slik tildelt et område, en cirkumferens på 4 gamle norske mils radius fra Storwartz grube, der de skulle ha rett til å utnytte all skog, alle fosser og alle nye malmforekomster. Arbeiderene skulle være fritatt for militætjeneste og skyssplikter og bøndene skal være pliktige til å gjøre "førsel og arbeid til og fra verket, når det behøves og tilsies, dog for billig betaling". Privilegie-brevet er på 10 punkter ialt og ble "givet paa vort Slot Rendsborghuus den 19de Octobris anno 1646.

Dette førte bl.a til at Rørosvidda innenfor cirkumferensen ble totalt avskoget iløpet av få 10 år. Kapitalen og maktadelen rådde den gang som nå. Kampen om makten ved bergverkene var enorm og bekrefter at her var det pengen å tjene for partisipantene.

 

 

 HjemTilbake til startRørosvidda Ta turen fra Feragshåen til RørosviddaRørosLes litt om Røros