Bilder fra Ålen


Nurstu Stene. En av de eldste gårdene I bygda titter fram gjennom høstløvet 1996

 

Høstfarger

Øiungen sett fra høgda ovenfor Slættælet

Utsikt fra Rogne mot Svenuken og gårdene på andre sida av dalen

 

 

Slåttonn på Stene og Ustu på 1940 tallet

HjemFlytur hjemTilbake til albumFlere foto