Ålen


Kommunens tettsted og administrasjonssenter. Bygda strekker seg fra Svølgja i nord og opp mot Rugldalen i sør. I nord-øst ligger flere vatn, Renssjøen, Riasten. Gaulas kilder samler seg her gjennom Gaulhåen. Storskarven med sin 1265 m.o.h er høgste fjellet i området. På vestsida er Rogne den mest dominerende fjell-formasjonen og på den andre sida av dalen har vi Stor-Svenuken

.

Utsikt mot Svenuken fra Rogne

Den største gruvedriften fantes også på østsiden av dalen. Kjøli og Killingdal gruver.

Killindal gruve ble funnet i 1674 og var i drift fram til 1986 da Killingdal Grubeselskap satte stopp for over 300 års drift i Ålen. Killingdalgruva var hele 1500 m djup, d.v.s at botnet låg hele 530 m under havets overflate. Forurensingen fra gruveindustrien har vært stor og ført til at Gaula har vært ”fisklaus” helt ned til Eggafossen. Veltene har i de senere år blitt tildekket og har ført til en stor bedring av vannkvaliteten i elva. Fisken er på vei tilbake. Medaljen har den baksiden at viktige kulturminner blir ødelagt. En kan kanskje våge den påstand at det var en tabbe å la Killingdalsgruva bli fyll med vatn istedenfor å utnytte den i turist sammenheng.

Gruva vil vel før eller senere ”renne over” og skape ny forurensing ??

Allerede i 1655 var områdene rundt Røros avskoget p.g.a. det store behovet for settved, røstved og trekull at kobberverket måtte se seg om etter nye områder for smelting av malmen.

Dragåshytta ved Eafossen kom idrift 1727 og var idrift til Eidet Smeltehytte kom i drift i 1833. Da Rørosbanen kom i drift 1877 ble rammebetingelsene som det heter i dag, endret og Eidet ble nedlagt i 1887. Ruinene etter smeltehytta er bevart og det finnes en natursti i gir informasjon om hytta og nødvendig vannkanaler.

Kombinasjonen jordbruk, gruve og anleggsarbeid har vært leveveien for ålbyggene i flere mannsaldre. Sysselsetting i dag er noe industri, jordbruk og det finnes vel fortsatt anleggsbus.

Nurstu-Stene

en av de eldste gårdene I Ålen, nevnt allerede I 1520, titter fram mellom høstløvet

Nye aktiviteter er mer bevisst satsing på turister. Skitrekk, hytteområder, UFO-senter kan gi håp om nye arbeidsplasser.  Vil du vite mer om kommunen og Ålen går du inn på LENKER

 

                                                 HjemFlytur hjemRørosviddaMer om Rrørosvidda

                                                       HessdalenBesøk UFO-bygdaHoltålenOm Holtålen kommune

                                                                          Lenkerer info om området